verksamhet

Pindaros AB är ett tekniskt konsult- och entreprenadföretag med resurser och kompetens inom verksamhetsområden för:

 • Stål- och limträträbroar (träbro)
 • Lyft- och montageteknik av brokonstruktioner
 • Kunskap och erfarenhet om lyftsystem för tunga lyft

EXEMPEL PÅ KOMPETENSOMRÅDEN

 • Utförande med entreprenader för stål- och limträbroar

 • Projektledning för Bygg- och Anläggningsprojekt

 • Byggledning

 • Kontroller med kontrollansvar KA-K, besiktningar, granskningar, utredningar och övervakning med brobyggnadsprojekt

 • Projekteringsledning

 • Kompetens för ledning, kontroll och kvalitetssäkring av stål- och limträbroar

Träbro av Pindaros konstrueras över flod

Vidare har vi personal med kompetens för ledning, kontroll och tillsyn av stålbyggnadskonstruktioner av komplicerad art med risk för sprödbrott och utmattningslaster eller kvalificerat rostskydd, som broar, master, stålbroar, industribyggnader med tyngre traverser, master och vindkraftverk.

Har du frågor till oss, eller vill veta mer?

Fyll i vårt kontaktformulär så besvarar vi dig så snart vi kan. Klicka här >>

entreprenader för brokonstruktioner i stål och limträ

Pindaros arbetar med entreprenader för brokonstruktioner i stål och limträ. Uppdragen varierar från små GC-broar till stora vägbroar. Projektuppdragen består i allt från utredningar med projektering och kalkyler till att upprätta förfrågningsunderlag och kompletta bygg- och arbetshandlingar för broprojekt.

Vi utför projektering i material som stål, trä och betong med bl.a tillverkningsritningar för såväl underbyggnader med fundament och överbyggnader för brokonstruktioner

Vi värdesätter processer och tekniska lösningar med beaktande av goda miljöer för den enskilda individen.

Våra kunder är kommuner, entreprenörer och fastighetsbolag.

projektledning

 

Pindaros projektledare har en gedigen och mångårig erfarenhet av större bygg- och anläggningsprojekt där vi åtar oss bygg- och projektledningsuppdrag med krav på ekonomisk lönsamhet och praktiskt utförande. Vi kan även bistå beställare med resursplanering för förstärkning av egen projektorganisation.

exempel på utförda projekt

 • Medverkan som entreprenör i över 50 broprojekt i Skandinavien

 • Tekniskt stöd för Mölndals stad med ett dammprojekt i Grevedämmet, Mölndals Kvarnby, Mölndal

 • Kontrolluppdrag för Normek Group med stålöverbyggnaden för Tele 2 Arena, Stockholm

 • Tekniskt stöd för Trafikverket för sidolansering av den östra bron utmed E4 vid Rotebro med vikt om ca. 6 400 ton

 • Utbyten av statorer på svenska och finska kärnkraftverk.

 • Projektledning omfattar även kompetenser som riskhantering, Kvalitets- och Miljöstyrning

Kontakta oss