Uppdrag

Bromontage

Uppdrag med lyft och lanseringar av brokonstruktioner

Lansering av järnvägsbro för NCC i Iggesund
Lyft av vägbro i Wilmastrand, Finland

Kvalitetsledning brobyggnation

Vi utför en kvalitetsledning av stålkonstruktioner för brobyggnation. 

Utvecklar både andras, och egna produkter. 

Uppdrag 2012-idag

 

2023-01-01
Mölndals stad utökat stöd i Grevedämmet
Ny etapp med nybyggnation av fiskväg i Norra Grevedämmet.

 

2022-01-01
GC-bro Hembygdsparken i Ängelholm
Tekniskt stöd för GVV – Gatu och Väg Väst AB för tillverkning och montage av snedkabelbro i limträ med spännvidd 87 m över Rönneå i Ängelholm där Ängelholms kommun är beställare.
Uppdraget är utformat som ett sk. Partneringuppdrag i Fas 2 där entreprenadformen är totalentreprenad enl. ABT 06.

2022-01-01
Mölndals stad utökat stöd i Grevedämmet
Ny etapp med Södra Grevedämmet med nybyggnad av dammanläggning för den södra åfåran.
Tekniskt stöd för reparationsarbeten med Gunnebobron – En plattbro i trä där delar av brokonstruktionen har bytts ut p.g.a. rötskador.

 

2021-01-01
Mölndals stad utökat stöd i Grevedämmet
Tekniskt stöd för nybyggnation av dammanläggning i Norra Grevedämmet med utveckling av system med dammluckor för reglering/avbördning av vatten från överliggande sjösystem från Landvettersjön, Rådasjön och Stensjön.

Utökat tekniskt stöd med nybyggnation av samverkansbro i stål och trä vid Rådasjöns utlopp i Ståloppet samt muddringar för ökad genomströmning av vatten.

Utökat tekniskt stöd med fortsättning och nybyggnation med dammanläggning för Stensjö dämme i Grevedämmet, Mölndal där uppdraget även inkluderar ny fiskväg.

 

2020-01-01
Parkeringshus på Heden i Göteborg
Konsultuppdrag som kontrollansvarig KA-K att ansvara och bistå parkeringsbolaget Göteborgs Stads Parkering AB med nybyggnation av parkeringshus på Heden i Göteborg där Skanska har kontrakterats för entreprenaduppdraget.

 

2019-11-01
Mölndals stad
Pindaros har fått i uppdrag att medverka till att ta fram förfrågningsunderlag som en samverkans entreprenad / Partnering för utökad avbördningskapacitet vid Mölndals Kvarnby genom att utföra dämningsanläggningar för tillrinning från Landvettersjön och Stensjön-Rådasjön
 
2019-04-01
Trafikverket, Göteborg
Pindaros fick uppdraget att utreda orsakerna till haveri i Horsåsrondellen, Skövde av en belysningsmast. Uppdraget redovisas i en sk. Haveriutredning som kan påverka liknande belysningsmaster av denna typ som har typbetckningen Deltamaster
 
2019-03-01
ÅF, Göteborg.
Pindaros fick uppdraget av ÅF i Göteborg att komma med förslag till rivning genom lansering av betongbro med vikten ca. 1100 ton belägen vid Torgås i Dalarnas län. Uppgiften inkluderade förslagsritningar på AutoCAD och tillhörande Teknisk beskrivning för ett tänkt utförande. Förslaget är tänkt att användas som förfrågningsunderlag till en totalentreprenad.
 
2019-01-25
Trafikverket, Göteborg
Pindaros fick uppdraget att utföra inspektion av havererad fläktenhet i Gnistängstunneln i Västra Frölunda. Uppdraget verifierades genom en rapport - Haveriutredning av fläktenhet Gnistängstunneln.
 
2018-12-01
VIAQ, Göteborg
Pindaros genom Per Tenning fick uppdraget att utföra Kontrollansvaret för ett nytt parkeringshus som skall uppföras på Heden i Göteborg. Uppdraget inkluderar även att gå igenom Teknisk beskrivning som del av Förfrågningsuppdrager
 
2018-10-01
PEAB Anläggning, Åmål
Pindaros fick uppdraget att utföra 3 st. broinspektioner för bansträckning till Arctic Paper i Munkedal
 
2018-09-01
Peab Anläggning, Åmål
PEAB Anläggning, Åmål – 2018, Broinspektion av järnvägsbro över Göta Kanal i Töreboda som förbinder Göteborg – Stockholm utmed Västra stambanan. Inspektionen av denna stålbro byggd 1950 utfördes som en Särskild inspektion med inriktning på utmattning av svetsar, lager och infästningar till lyftsystem. Fördjupad inspektion av 3 st. järnvägsbroar vid Arctic Paper, Munkedals Bruk AB i Munkedal med riskbedömning för framtida belastningar med tung godstrafik.
 
2018-08-01
Sweco Civil AB, Stockholm
Sweco Civil AB, Stockholm – 2018, Konsultuppdrag som underkonsult och Tekniskt stöd för ett Väg- och anläggningsprojekt, Väg 229 Norra Sköndal med bl.a. nybyggnation av Bullerskydd och GC-Tunnel. Uppdraget omfattar även rollen som BPU – Byggplatsuppföljning när entreprenadarbetet startar. Beställare är Trafikverket.
 
2018-05-01
Iterio AB, Göteborg
Iterio AB, Göteborg – 2017, Konsultuppdrag med inriktning på besiktning av skyddsmålning av takbalkar och konsoler utmed sektioner N5 > M8 på Ullevi, ca. 600 m2. Uppdraget omfattar även syn av brister och fel i takkonstruktionen orsakade av mekaniska skador över tid som påverkar den tekniska livslängden med förslag till åtgärder.
 
2017-08-01
Iterio AB, Göteborg
Konsultuppdrag med inriktning på att förbereda och utföra garantibesiktning för bärkablar och infästningsdetaljer till takkonstruktioner på Ullevi i Göteborg. Uppdraget har utökats till att ta fram alternativa tekniska lösningar för målningsprogram till dessa stålkonstruktioner.
 
2017-03-01
Tengboms Arkitekter, Göteborg
Konsultuppdrag med inriktning på konstruktioner för ombyggnad av Kajskjul 113 i Göteborgs Frihamn, ett tävlingsuppdrag för NCC och Älvstranden Utvecklings AB.
 
2017-03-01
Promostal, Polen
Konsultuppdrag med uppgift att ansvara för montage och lansering av sk. enspannsbro V754 Bro över Delångersån vid Näsviken intill Hudiksvall med längden 51 m och vikten 138 ton.
 
2016-11-01
VBR Bilservice, Skövde
Konsultuppdrag med framtagning av ledningssystem för Kvalitet enl. ISO 9001:2015 för ett lokalt bilserviceföretag i Skövde
 
2016-07-01
Kontrollansvarig Byggprojekt
Ett flertal uppdrag som Kontrollansvarig KA åt privatpersoner med nybyggnadsprojekt i trakten kring Skövde och Töreboda
 
2016-06-01
Cowi Konsult, Stockholm
Konsultuppdrag med inriktning på Byggplatssamordning, Byggplatsuppföljning - BPU och Byggarbetsmiljösamordning BAS-P för Den Nya Skurubron i Stockholm i inledande fas för framtagning av förfrågningsunderlag och teknisk beskrivning för TRV
 
2016-04-01
Vistål AB, Göteborg - Konsultuppdrag
Konsultuppdrag med teknisk inriktning och säljstöd för stålbroar i Sverige. Särskilt uppdrag med stålbro/bågbro Västberga Allé för Hochtief, Stockholm
 
2016-01-20
Risk och Bullerskydd utmed E20 i Partille
Pindaros har fått uppdraget av Markbygg Anläggning Väst AB att uppföra ett bullerskydd på betongfundament utmed E20 vid Arenagatan i Partille. Bullerskyddet består av stålpelare och sektioner av Plexiglas Soundstop XT20 Birdguard med höjden 4,7 m och längden 660 m.
 
2015-04-01
Sidolansering av bro i Rotebro
Pindaros har fått uppdraget av Iterio AB / Trafikverket att granska handlingar och teknik för sidolansering av den östra bron utmed E4 vid Rotebro. Bron är ca. 325 m och vikten ca. 6 400 ton som sidolanserades 22 m under total vägavstängning vecka 28. Uppdraget med sidolanseringen var den största brolanseringen som utförts i Sverige.
 
2015-01-30
Bullerskydd utmed väg 40 vid Dållebo - Hester, Etapp 2
Pindaros har fått uppdraget av Veidekke i Göteborg att uppföra ett ca. 700 m långt Bullerskydd med plexiglas utmed väg 40 vid Dållebo - Hester ( nära Ulricehamn ).
 
2014-11-01
Strängbetong, Nykvarn
Pindaros har fått uppdraget som Projektledare/Kontrollansvarigatt leda rivningen av Strängbetongs fabriksanläggning i Nykvarn. Uppdraget omfattar även utförande av Miljöinventering med tillhörande Förfrågningsunderlag.
 
2014-01-15
Bullerskydd utmed järnväg vid Nykvarn
Pindaros har fått uppdraget av Honk & Sandström Construction AB i Göteborg att uppföra ett ca. 350 m långt Bullerskydd med träskärm utmed järnväg - Svealandsbanan i Nykvarns samhälle ( nära Södertälje ).
 
2013-05-15
Bullerskydd utmed E6 vid Härryda - NCC
Pindaros har fått uppdraget av NCC att bygga ca. 500 m Bullerskydd med träskärmar vid Slambymotet i Härryda strax söder om Göteborg
 
2013-02-01
Gin Aqua - Minireningsverk
Pindaros AB har blivit återförsäljare för Gin Aqua Minireningsverk i norra Skaraborg. Produktprogrammet innehåller reningsverk med lösningar från enskilda hushåll upp till 200 personers hushåll. Vidare finns lösningar med oljebekämpningsprodukter för absorbering av olja. Länkar till hemsidor: www.go-gin.com www.greenrock.se
 
2013-01-30
Tillbyggnad av A-Möbler i Skövde - Konstruktionsuppdrag
Pindaros har fått uppdraget att utföra konstruktioner och beräkningar på tillbyggnader av A-Möblers möbelvaruhus i Skövde. Tillbyggnaden skall utföras med bärande stomme av stål och beklädas med glaspartier.
 
2012-11-01
Bullerskydd utmed E20 i Lerum - Skanska
Pindaros har fått uppdraget att bygga Bullerskydd för projektet Södra Långvägen i Lerum. Bullerskyddet består av härdat laminerat glas med höjder upp till 3,0 m utmed en sträckning om ca. 1,5 km.
 
2012-06-01
Tele2 Arena, Stockholm
Brisab/Normek Group, Öjebyn – Projektutredning 2012, Uppdrag med störningsutredning för stålöverbyggnaden till Tele2 Arena i Stockholm. Total stålvikt ca. 6 000 Ton!

 

2012-04-01
Bullerskydd i Nol - Älvängen - Strabag AB
Pindaros har fått uppdraget att bygga Bullerskydd utmed E45, entreprenad E23 i Nol - Älvängen på en sträcka om ca. 600 m. Bullerskyddet består av ståndare av stålprofiler och härdat, laminerat screentryckt glas.

uppdrag 2006-2011

 
2011-07-06
Brolanseringar för VSAB
Pindaros har fått uppdraget att vara projektansvarig för lanseringar av 4 st. broar vid Lödöse. Uppdraget består i att ta fram tekniska lösningar och utrustning för bromontagen, samt leda och utföra lanseringsuppdragen på plats som uppdragsledare.
 
2011-06-17
Bullerskärm E45 vid Surte
Pindaros har fått uppdraget av NCC att leverera och montera bullerskärmar av glas vid Surte. Den totala längden är ca. 2 km och uppdraget skall utföras hösten 2011.
 
2011-01-15
Riksbyggen, Mariestad
Projektering och projekteringsledning i samarbete med företaget ORCP AB, Kinnekleva för ombyggnad av kök på Krabbängsgårdens äldreboende i Moholm. Uppdraget omfattar även komplett underlag för anbudsförfrågan och utvärdering av inkommande anbud.
 
2010-09-01
Metalltak AB, Skövde
Tekniska och marknadsmässiga konsultinsatser för försäljning och marknadsföring av undertakskonstruktioner i metall. Ansvarig för Lautex Oy agentur för den svenska marknaden.
 
2010-09-01
Skeppsviken Fastighets AB, Skövde
Konsultinsatser med avsikt att anskaffa byggbar mark i bra lägen i starka regioner i Sverige.
 
2010-05-01
Polimex Mostostal, Polen
Motala Bridge, Supervision i anbudsstadie med inriktning på teknik, kontroll ( tillverkning och montage )och ledning av arbeten med stålkonstruktioner till Vätterbron i Motala.
 
2010-03-01
Svenska Sekelhus AB, Skövde
Allmän konsultinsats med inriktning på tekniska och marknadsekonomiska lösningar för grupphusboende.
 
2009-12-01
HSB Brf Aspen, Lidköping
Komplett förfrågningsunderlag för omläggning av tak till 3 st. bostäder i Lidköping.
 
2009-09-01
Bergman Entreprenad AB, Skövde
Konstruktionsberäkningar av takstolar i stål till lagerhall i Skövde
 
2009-03-01
Riksbyggen, Lidköping
Illustration av balkonger för del av Riksbyggens fastigheter i Lidköping.
 
2009-02-01
Inspecta - Slutbesiktning av stålskorsten.
Slutbesiktning av stålskorsten vid Volvo Powertrain i Skövde i samråd med Inspecta Sverige AB, Skövde
 
2008-11-01
WSP, Göteborg - Olskroksmotet
Tekniska support i samband med lansering av stålbro vid Olskroksmotet, Göteborg.
 
2008-09-01
SCALES, Frankrike
Leverans av komponenter till tidigare levererad lyftutrustning för lyft av statorer/generatorer till franska kärnkraftverk.
 
2008-09-01
Cementa i Skövde
Pindaros AB har fått uppdraget att som projektledare leda och genomföra rivning av skorsten ( höjd 93 m ) på Cementas område i Skövde.
 
2008-08-28
Pharmadule Emtunga - Modulleverans
Förstudie Greater Ekofisk 2/4 med lyft, utlastning av modulenheter - Living Quarter ( LQ ) och Helideck med vikter på ca. 750 ton/enhet från produktionshall i Göteborg samt transport, utlastning, sjösäkring och sjötransport till Haugesund i Norge.
 
2008-06-01
Skövde Kommun
Framtagning av Förfrågningsunderlag för rivning av 4 st. fastigheter på Hasslumsområdet i Skövde
 
2008-02-01
Emporia köpcentrum, Hyllie-Malmö
Pindaros har fått uppdraget av Steen & Ström Sverige AB att konstruera och utveckla undertakskonstruktioner till Emporia köpcentrum i Malmö ritat av Gert Wingårdh, Wingårdhs Arkitektkontor, Göteborg. Total byggyta ca. 70 000 kvm och en förväntad byggkostnad på över 3 miljarder kronor.
 
2008-02-01
Netto Marknad Sverige AB
Pindaros AB har fått uppdrag av Netto Sverige att medverka med projektering och teknisk planering för Nettos etableringar av butiker för dagligvaruhandel i några kommuner i Västra Götaland.
 
2007-09-01
Werners Gourmetservice i Skara
Pindaros AB har fått uppdraget att utveckla och konstruera en dockningsstation för emottagning av gods till nybyggnad i Skara
 
2007-08-01
Al Garhoud Bridge, Dubai
Pindaros AB har fått uppdraget av rivningsentreprenören LODAB, Örebro att bistå med tekniska konstruktioner och lösningar för rivning av bro i Dubai.
 
2007-06-01
Rolls-Royce i Kristinehamn
Pindaros AB har fått uppdraget att utveckla och leverera ett hydrauliskt system för utbyte av sk. Tunnel Thrusters på fartyg och oljeriggar under vatten - UV-montage.
 
2007-03-01
Bullens Bil och Gummi AB, Skövde
Konstruktion för travershantering av däck vid verkstad i Skövde
 
2007-03-01
Silo- och Renserianläggning i Örebro
Pindaros AB har fått uppdraget att som kvalitetsansvarig leda arbetet med rivning och ombyggnad av siloanläggning i Örebro.
 
2007-02-01
Skövde Skinnmöbler
Konstruktion inkl. leverans och montage av glasparti till Inredningshus i Skövde
 
2006-10-01
Bro över Afsån, Örkelljunga
Kvalitetsledning, kontroll och tillsyn för byte av järnvägsbro av stål utförd av Holst Entreprenad AB, Jönköping
 
2006-09-01
Svenska Lantmännen Ek. Förening, Örebro
Pindaros AB har erhållit ett flertal uppdrag med inventering och statusbedömningar av Lantmännens silosanläggningar i Skara, Skövde, Töreboda, Götene, Falköping och Örebro med avsikt att avveckla dessa anläggningar genom rivning.

 

 

2006-09-01
Nyetablering på Torggatan 11 i Skövde
Pindaros AB har gjort en omstart och utvecklar nu företaget med inriktning mot att bli ett etablerat konsulterande teknikföretag i regionen.

Målsättningen är att utveckla verksamheten så att den kan sysselsätta ca. 10 konsulter.

Uppdrag 1988-2005


 
2005-06-01
Forsmark 1 - Projektledning
Byte av lågtrycksturbiner vid Forsmark 3 ( 2004 ) och Forsmark 1 ( 2005 )kärnkraftverk. Transport med trailer och sjötransport ( M/S Sigyn ) till Studsvik Radwaste i Nyköping.
 
2005-01-01
Svenska Kraftnät - Projektledning
Transport av transformator från Järpströmmens kraftstation med tåg och båt ( M/S Sigyn ) och trailer till Electrical Supply Board / ESBI ställverk i Woodland norr om Dublin på Irland
 
2004-07-01
Statorbyte vid Ringhala 2 - Projektledning
Projektledning för statorbyte vid Ringhals 2 kärnkraftverk. Vikt: 210 Ton.
 
2003-06-01
Göta Älvbron, Göteborg
Lyft av balkkonstruktion under Göta Älvbron som förstärkning för NCC
 
2002-06-01
Brisab - Brolansering
Brolansering av stålbro med pontoner över Klarälven i Ekshärad. Vikt: 180 Ton
 
2001-06-01
PEAB - Brolansering
Lansering av vägport i Vinslöv. Vikt: 900 Ton
 
1999-06-01
Kraftdragarna - Transport av Offshoremoduler
Trailertransport av 3 st. Offshoremoduler vid Emtungas verkstad i Göteborg ( fd. Götaverken ) för projekt MPS Girassol i Angola med modulvikter upp till ca. 400 ton.
 
1997-06-01
Cern Projekt i Schweiz
Feasibility studie för lyft/sänkning av magnet med vikten ca. 800 ton till projekt ALICE i Cern
 
1996-06-01
EDF Frankrike
Försäljning och testlyft av nytt lyftsystem för statorbyten för EDF´s kärnkraftverk i Frankrike. Testlyft med fingerat statorbyte i Civaux med lyftvikten ca. 600 ton.
 
1995-08-31
Norsk Hydro, Norge
Lyft av fendrar till Troll olje projektet vid Kvaerners docka i Hanöytangen, Bergen.
 
1995-08-01
ABB Generation, Västerås
Förstudie av statorbyten vid Forsmark 3 och Oskarshamn 3 kärnkraftverk med lyftvikter på 395 ton.
 
1995-06-01
ABB Generation, Västerås
Statorbyte vid Forsmark 2 kärnkraftverk med lyftvikt 295 ton.
 
1994-09-01
Skanska
Leverans och montage av järnvägsbro i Avesta-Krylbo. Brolängd 75 m. Vikt: 350 Ton
 
1994-06-01
ABB Generation, Västerås
Statorbyte vid TVO2 kärnkraftverk i Olkiluoto, Finland.Vikt: 365 Ton
 
1994-03-01
Västerås hamn
Totalåtagande med flyttning av hamnkran från Wismar, Tyskland till Västeråps ham inkl. sjötransport på pråm med tyngdpunktsläge 16 m över däck. Vikt: 670 Ton
 
1993-06-01
PEAB - Brolansering
Lyft och lansering av vägport i Ballingslöv. Vikt: 1600 Ton
 
1992-06-01
Kvaerner Turbin, Kristinehamn
Lyft av maskinhus till Europas största vindkraftverk 3 MW på Näsudden ( Vattenfall ) och Wilhelmshafen ( Messerschmitt ), Tyskland. Lyftvikt: ca. 200 Ton
 
1992-06-01
ABB Generation, Västerås
Statorbyte vid Ringhals 2 kärnkraftverk, Väröbacka. Ett helt nytt lyftkoncept användes för första gången med uppbyggnad av en travers och flyttbart lyftok där en sk. 555 tons vajerdomkraft utförde lyftoperationen. Vikt: 210 Ton
 
1992-02-01
Sterkoder A/S, Norge
Lyft och installation av 19 st. brosektioner till på den tidens största hängbro, Gjemnesundet Bro som ingick i Krifastprojektet i Kristiansund, Norge. Brovikter: ca. 160 Ton
 
1990-09-01
Formosa Plastic, Taiwan.
Lyft av 3 st. skortenspipor med totalvikt 230 Ton.
 
1990-06-01
Kvaerner Group, Norge
Lyft av modulsektioner till Sleipner M23 Gas compression modules vid deras enhet i Egersund, Norge. Lyftvikter: ca. 140 Ton.
 
1990-02-01
PPTH, Finland
Lyft och lansering av Tähtiniemi bro i Heinola, Finland. Totalvikt: 3 200 Ton.
 
1989-06-01
Vanta Flygplats, Helsingfors, Finland
Lyft av 4 st. taksektioner till då världens största flyghangar. Lyftvikt: ca. 400 Ton per sektion.
 
1988-06-01
Kvaerner Rosenberg Verft, Stavanger, Norge
Lyft av hela taket 100 x 40 m upp ca. 10 m till Sveisehall 2. Lyftvikt: ca. 250 Ton
 
1988-03-01
Åke Larsson Byggare, Stockholm
Lyft av tryckkärl och pannanläggningar ( 2 st. ) vid Stockholms Energiverk i Värtan, Stockholm