Uppdrag

Bromontage

Uppdrag med lyft och lanseringar av brokonstruktioner

Lansering av järnvägsbro för NCC i Iggesund
Lyft av vägbro i Wilmastrand, Finland

Kvalitetsledning brobyggnation

Vi utför en kvalitetsledning av stålkonstruktioner för brobyggnation. 

Utvecklar både andras, och egna produkter. 

Uppdrag 2012-idag

 

2024-01-01

Skövde kommun - Asketorpa kvarn med ny fiskväg

Ännu ett projekt som innehåller tekniskt stöd med utveckling av ett dammbyggnadsprojekt med anläggande av ny fiskväg där Pindaros stöder Skövde kommun genom projekterings- och utförandeskedet.

 

2023-10-01

Battery Energy Storage System (BESS)

Pindaros har fått uppdrag av Veidekke Entreprenad AB att utföra utredning av rostskydd på levererade och monterade stativ till batterimoduler och transformatorer för Vattenfalls anläggningar vid Hjuleberg i Falkenberg och Höge Väg i Kristianstad.

 

2023-01-01
Mölndals stad utökat stöd i Grevedämmet
Ny etapp med nybyggnation av fiskväg i Norra Grevedämmet.

 

2022-01-01
GC-bro Hembygdsparken i Ängelholm
Tekniskt stöd för GVV – Gatu och Väg Väst AB för tillverkning och montage av snedkabelbro i limträ med spännvidd 87 m över Rönneå i Ängelholm där Ängelholms kommun är beställare.
Uppdraget är utformat som ett sk. Partneringuppdrag i Fas 2 där entreprenadformen är totalentreprenad enl. ABT 06.

2022-01-01
Mölndals stad utökat stöd i Grevedämmet
Ny etapp med Södra Grevedämmet med nybyggnad av dammanläggning för den södra åfåran.
Tekniskt stöd för reparationsarbeten med Gunnebobron – En plattbro i trä där delar av brokonstruktionen har bytts ut p.g.a. rötskador.

 

2021-01-01
Mölndals stad utökat stöd i Grevedämmet
Tekniskt stöd för nybyggnation av dammanläggning i Norra Grevedämmet med utveckling av system med dammluckor för reglering/avbördning av vatten från överliggande sjösystem från Landvettersjön, Rådasjön och Stensjön.

Utökat tekniskt stöd med nybyggnation av samverkansbro i stål och trä vid Rådasjöns utlopp i Ståloppet samt muddringar för ökad genomströmning av vatten.

Utökat tekniskt stöd med fortsättning och nybyggnation med dammanläggning för Stensjö dämme i Grevedämmet, Mölndal där uppdraget även inkluderar ny fiskväg.

 

2020-01-01
Parkeringshus på Heden i Göteborg
Konsultuppdrag som kontrollansvarig KA-K att ansvara och bistå parkeringsbolaget Göteborgs Stads Parkering AB med nybyggnation av parkeringshus på Heden i Göteborg där Skanska har kontrakterats för entreprenaduppdraget.

 

2019-11-01
Mölndals stad
Pindaros har fått i uppdrag att medverka till att ta fram förfrågningsunderlag som en samverkans entreprenad / Partnering för utökad avbördningskapacitet vid Mölndals Kvarnby genom att utföra dämningsanläggningar för tillrinning från Landvettersjön och Stensjön-Rådasjön
 
2019-04-01
Trafikverket, Göteborg
Pindaros fick uppdraget att utreda orsakerna till haveri i Horsåsrondellen, Skövde av en belysningsmast. Uppdraget redovisas i en sk. Haveriutredning som kan påverka liknande belysningsmaster av denna typ som har typbetckningen Deltamaster
 
2019-03-01
ÅF, Göteborg.
Pindaros fick uppdraget av ÅF i Göteborg att komma med förslag till rivning genom lansering av betongbro med vikten ca. 1100 ton belägen vid Torgås i Dalarnas län. Uppgiften inkluderade förslagsritningar på AutoCAD och tillhörande Teknisk beskrivning för ett tänkt utförande. Förslaget är tänkt att användas som förfrågningsunderlag till en totalentreprenad.
 
2019-01-25
Trafikverket, Göteborg
Pindaros fick uppdraget att utföra inspektion av havererad fläktenhet i Gnistängstunneln i Västra Frölunda. Uppdraget verifierades genom en rapport - Haveriutredning av fläktenhet Gnistängstunneln.
 
2018-12-01
VIAQ, Göteborg
Pindaros genom Per Tenning fick uppdraget att utföra Kontrollansvaret för ett nytt parkeringshus som skall uppföras på Heden i Göteborg. Uppdraget inkluderar även att gå igenom Teknisk beskrivning som del av Förfrågningsuppdrager
 
2018-10-01
PEAB Anläggning, Åmål
Pindaros fick uppdraget att utföra 3 st. broinspektioner för bansträckning till Arctic Paper i Munkedal
 
2018-09-01
Peab Anläggning, Åmål
PEAB Anläggning, Åmål – 2018, Broinspektion av järnvägsbro över Göta Kanal i Töreboda som förbinder Göteborg – Stockholm utmed Västra stambanan. Inspektionen av denna stålbro byggd 1950 utfördes som en Särskild inspektion med inriktning på utmattning av svetsar, lager och infästningar till lyftsystem. Fördjupad inspektion av 3 st. järnvägsbroar vid Arctic Paper, Munkedals Bruk AB i Munkedal med riskbedömning för framtida belastningar med tung godstrafik.
 
2018-08-01
Sweco Civil AB, Stockholm
Sweco Civil AB, Stockholm – 2018, Konsultuppdrag som underkonsult och Tekniskt stöd för ett Väg- och anläggningsprojekt, Väg 229 Norra Sköndal med bl.a. nybyggnation av Bullerskydd och GC-Tunnel. Uppdraget omfattar även rollen som BPU – Byggplatsuppföljning när entreprenadarbetet startar. Beställare är Trafikverket.
 
2018-05-01
Iterio AB, Göteborg
Iterio AB, Göteborg – 2017, Konsultuppdrag med inriktning på besiktning av skyddsmålning av takbalkar och konsoler utmed sektioner N5 > M8 på Ullevi, ca. 600 m2. Uppdraget omfattar även syn av brister och fel i takkonstruktionen orsakade av mekaniska skador över tid som påverkar den tekniska livslängden med förslag till åtgärder.
 
2017-08-01
Iterio AB, Göteborg
Konsultuppdrag med inriktning på att förbereda och utföra garantibesiktning för bärkablar och infästningsdetaljer till takkonstruktioner på Ullevi i Göteborg. Uppdraget har utökats till att ta fram alternativa tekniska lösningar för målningsprogram till dessa stålkonstruktioner.
 
2017-03-01
Tengboms Arkitekter, Göteborg
Konsultuppdrag med inriktning på konstruktioner för ombyggnad av Kajskjul 113 i Göteborgs Frihamn, ett tävlingsuppdrag för NCC och Älvstranden Utvecklings AB.
 
2017-03-01
Promostal, Polen
Konsultuppdrag med uppgift att ansvara för montage och lansering av sk. enspannsbro V754 Bro över Delångersån vid Näsviken intill Hudiksvall med längden 51 m och vikten 138 ton.
 
2016-11-01
VBR Bilservice, Skövde
Konsultuppdrag med framtagning av ledningssystem för Kvalitet enl. ISO 9001:2015 för ett lokalt bilserviceföretag i Skövde
 
2016-07-01
Kontrollansvarig Byggprojekt
Ett flertal uppdrag som Kontrollansvarig KA åt privatpersoner med nybyggnadsprojekt i trakten kring Skövde och Töreboda
 
2016-06-01
Cowi Konsult, Stockholm
Konsultuppdrag med inriktning på Byggplatssamordning, Byggplatsuppföljning - BPU och Byggarbetsmiljösamordning BAS-P för Den Nya Skurubron i Stockholm i inledande fas för framtagning av förfrågningsunderlag och teknisk beskrivning för TRV
 
2016-04-01
Vistål AB, Göteborg - Konsultuppdrag
Konsultuppdrag med teknisk inriktning och säljstöd för stålbroar i Sverige. Särskilt uppdrag med stålbro/bågbro Västberga Allé för Hochtief, Stockholm
 
2016-01-20
Risk och Bullerskydd utmed E20 i Partille
Pindaros har fått uppdraget av Markbygg Anläggning Väst AB att uppföra ett bullerskydd på betongfundament utmed E20 vid Arenagatan i Partille. Bullerskyddet består av stålpelare och sektioner av Plexiglas Soundstop XT20 Birdguard med höjden 4,7 m och längden 660 m.
 
2015-04-01
Sidolansering av bro i Rotebro
Pindaros har fått uppdraget av Iterio AB / Trafikverket att granska handlingar och teknik för sidolansering av den östra bron utmed E4 vid Rotebro. Bron är ca. 325 m och vikten ca. 6 400 ton som sidolanserades 22 m under total vägavstängning vecka 28. Uppdraget med sidolanseringen var den största brolanseringen som utförts i Sverige.
 
2015-01-30
Bullerskydd utmed väg 40 vid Dållebo - Hester, Etapp 2
Pindaros har fått uppdraget av Veidekke i Göteborg att uppföra ett ca. 700 m långt Bullerskydd med plexiglas utmed väg 40 vid Dållebo - Hester ( nära Ulricehamn ).
 
2014-11-01
Strängbetong, Nykvarn
Pindaros har fått uppdraget som Projektledare/Kontrollansvarigatt leda rivningen av Strängbetongs fabriksanläggning i Nykvarn. Uppdraget omfattar även utförande av Miljöinventering med tillhörande Förfrågningsunderlag.
 
2014-01-15
Bullerskydd utmed järnväg vid Nykvarn
Pindaros har fått uppdraget av Honk & Sandström Construction AB i Göteborg att uppföra ett ca. 350 m långt Bullerskydd med träskärm utmed järnväg - Svealandsbanan i Nykvarns samhälle ( nära Södertälje ).
 
2013-05-15
Bullerskydd utmed E6 vid Härryda - NCC
Pindaros har fått uppdraget av NCC att bygga ca. 500 m Bullerskydd med träskärmar vid Slambymotet i Härryda strax söder om Göteborg
 
2013-02-01
Gin Aqua - Minireningsverk
Pindaros AB har blivit återförsäljare för Gin Aqua Minireningsverk i norra Skaraborg. Produktprogrammet innehåller reningsverk med lösningar från enskilda hushåll upp till 200 personers hushåll. Vidare finns lösningar med oljebekämpningsprodukter för absorbering av olja. Länkar till hemsidor: www.go-gin.com www.greenrock.se
 
2013-01-30
Tillbyggnad av A-Möbler i Skövde - Konstruktionsuppdrag
Pindaros har fått uppdraget att utföra konstruktioner och beräkningar på tillbyggnader av A-Möblers möbelvaruhus i Skövde. Tillbyggnaden skall utföras med bärande stomme av stål och beklädas med glaspartier.
 
2012-11-01
Bullerskydd utmed E20 i Lerum - Skanska
Pindaros har fått uppdraget att bygga Bullerskydd för projektet Södra Långvägen i Lerum. Bullerskyddet består av härdat laminerat glas med höjder upp till 3,0 m utmed en sträckning om ca. 1,5 km.
 
2012-06-01
Tele2 Arena, Stockholm
Brisab/Normek Group, Öjebyn – Projektutredning 2012, Uppdrag med störningsutredning för stålöverbyggnaden till Tele2 Arena i Stockholm. Total stålvikt ca. 6 000 Ton!

 

2012-04-01
Bullerskydd i Nol - Älvängen - Strabag AB
Pindaros har fått uppdraget att bygga Bullerskydd utmed E45, entreprenad E23 i Nol - Älvängen på en sträcka om ca. 600 m. Bullerskyddet består av ståndare av stålprofiler och härdat, laminerat screentryckt glas.

uppdrag 2006-2011

 
2011-07-06
Brolanseringar för VSAB
Pindaros har fått uppdraget att vara projektansvarig för lanseringar av 4 st. broar vid Lödöse. Uppdraget består i att ta fram tekniska lösningar och utrustning för bromontagen, samt leda och utföra lanseringsuppdragen på plats som uppdragsledare.
 
2011-06-17
Bullerskärm E45 vid Surte
Pindaros har fått uppdraget av NCC att leverera och montera bullerskärmar av glas vid Surte. Den totala längden är ca. 2 km och uppdraget skall utföras hösten 2011.
 
2011-01-15
Riksbyggen, Mariestad
Projektering och projekteringsledning i samarbete med företaget ORCP AB, Kinnekleva för ombyggnad av kök på Krabbängsgårdens äldreboende i Moholm. Uppdraget omfattar även komplett underlag för anbudsförfrågan och utvärdering av inkommande anbud.
 
2010-09-01
Metalltak AB, Skövde
Tekniska och marknadsmässiga konsultinsatser för försäljning och marknadsföring av undertakskonstruktioner i metall. Ansvarig för Lautex Oy agentur för den svenska marknaden.
 
2010-09-01
Skeppsviken Fastighets AB, Skövde
Konsultinsatser med avsikt att anskaffa byggbar mark i bra lägen i starka regioner i Sverige.
 
2010-05-01
Polimex Mostostal, Polen
Motala Bridge, Supervision i anbudsstadie med inriktning på teknik, kontroll ( tillverkning och montage )och ledning av arbeten med stålkonstruktioner till Vätterbron i Motala.
 
2010-03-01
Svenska Sekelhus AB, Skövde
Allmän konsultinsats med inriktning på tekniska och marknadsekonomiska lösningar för grupphusboende.
 
2009-12-01
HSB Brf Aspen, Lidköping
Komplett förfrågningsunderlag för omläggning av tak till 3 st. bostäder i Lidköping.
 
2009-09-01
Bergman Entreprenad AB, Skövde
Konstruktionsberäkningar av takstolar i stål till lagerhall i Skövde
 
2009-03-01
Riksbyggen, Lidköping
Illustration av balkonger för del av Riksbyggens fastigheter i Lidköping.
 
2009-02-01
Inspecta - Slutbesiktning av stålskorsten.
Slutbesiktning av stålskorsten vid Volvo Powertrain i Skövde i samråd med Inspecta Sverige AB, Skövde
 
2008-11-01
WSP, Göteborg - Olskroksmotet
Tekniska support i samband med lansering av stålbro vid Olskroksmotet, Göteborg.
 
2008-09-01
SCALES, Frankrike
Leverans av komponenter till tidigare levererad lyftutrustning för lyft av statorer/generatorer till franska kärnkraftverk.
 
2008-09-01
Cementa i Skövde
Pindaros AB har fått uppdraget att som projektledare leda och genomföra rivning av skorsten ( höjd 93 m ) på Cementas område i Skövde.
 
2008-08-28
Pharmadule Emtunga - Modulleverans
Förstudie Greater Ekofisk 2/4 med lyft, utlastning av modulenheter - Living Quarter ( LQ ) och Helideck med vikter på ca. 750 ton/enhet från produktionshall i Göteborg samt transport, utlastning, sjösäkring och sjötransport till Haugesund i Norge.
 
2008-06-01
Skövde Kommun
Framtagning av Förfrågningsunderlag för rivning av 4 st. fastigheter på Hasslumsområdet i Skövde
 
2008-02-01
Emporia köpcentrum, Hyllie-Malmö
Pindaros har fått uppdraget av Steen & Ström Sverige AB att konstruera och utveckla undertakskonstruktioner till Emporia köpcentrum i Malmö ritat av Gert Wingårdh, Wingårdhs Arkitektkontor, Göteborg. Total byggyta ca. 70 000 kvm och en förväntad byggkostnad på över 3 miljarder kronor.
 
2008-02-01
Netto Marknad Sverige AB
Pindaros AB har fått uppdrag av Netto Sverige att medverka med projektering och teknisk planering för Nettos etableringar av butiker för dagligvaruhandel i några kommuner i Västra Götaland.
 
2007-09-01
Werners Gourmetservice i Skara
Pindaros AB har fått uppdraget att utveckla och konstruera en dockningsstation för emottagning av gods till nybyggnad i Skara
 
2007-08-01
Al Garhoud Bridge, Dubai
Pindaros AB har fått uppdraget av rivningsentreprenören LODAB, Örebro att bistå med tekniska konstruktioner och lösningar för rivning av bro i Dubai.
 
2007-06-01
Rolls-Royce i Kristinehamn
Pindaros AB har fått uppdraget att utveckla och leverera ett hydrauliskt system för utbyte av sk. Tunnel Thrusters på fartyg och oljeriggar under vatten - UV-montage.
 
2007-03-01
Bullens Bil och Gummi AB, Skövde
Konstruktion för travershantering av däck vid verkstad i Skövde
 
2007-03-01
Silo- och Renserianläggning i Örebro
Pindaros AB har fått uppdraget att som kvalitetsansvarig leda arbetet med rivning och ombyggnad av siloanläggning i Örebro.
 
2007-02-01
Skövde Skinnmöbler
Konstruktion inkl. leverans och montage av glasparti till Inredningshus i Skövde
 
2006-10-01
Bro över Afsån, Örkelljunga
Kvalitetsledning, kontroll och tillsyn för byte av järnvägsbro av stål utförd av Holst Entreprenad AB, Jönköping
 
2006-09-01
Svenska Lantmännen Ek. Förening, Örebro
Pindaros AB har erhållit ett flertal uppdrag med inventering och statusbedömningar av Lantmännens silosanläggningar i Skara, Skövde, Töreboda, Götene, Falköping och Örebro med avsikt att avveckla dessa anläggningar genom rivning.

 

 

2006-09-01
Nyetablering på Torggatan 11 i Skövde
Pindaros AB har gjort en omstart och utvecklar nu företaget med inriktning mot att bli ett etablerat konsulterande teknikföretag i regionen.

Målsättningen är att utveckla verksamheten så att den kan sysselsätta ca. 10 konsulter.

Uppdrag 1988-2005


2005-06-01
Forsmark 1 - Projektledning
Byte av lågtrycksturbiner vid Forsmark 3 ( 2004 ) och Forsmark 1 ( 2005 )kärnkraftverk. Transport med trailer och sjötransport ( M/S Sigyn ) till Studsvik Radwaste i Nyköping.
 
2005-01-01
Svenska Kraftnät - Projektledning
Transport av transformator från Järpströmmens kraftstation med tåg och båt ( M/S Sigyn ) och trailer till Electrical Supply Board / ESBI ställverk i Woodland norr om Dublin på Irland
 
2004-07-01
Statorbyte vid Ringhala 2 - Projektledning
Projektledning för statorbyte vid Ringhals 2 kärnkraftverk. Vikt: 210 Ton.
 
2003-06-01
Göta Älvbron, Göteborg
Lyft av balkkonstruktion under Göta Älvbron som förstärkning för NCC
 
2002-06-01
Brisab - Brolansering
Brolansering av stålbro med pontoner över Klarälven i Ekshärad. Vikt: 180 Ton
 
2001-06-01
PEAB - Brolansering
Lansering av vägport i Vinslöv. Vikt: 900 Ton
 
1999-06-01
Kraftdragarna - Transport av Offshoremoduler
Trailertransport av 3 st. Offshoremoduler vid Emtungas verkstad i Göteborg ( fd. Götaverken ) för projekt MPS Girassol i Angola med modulvikter upp till ca. 400 ton.
 
1997-06-01
Cern Projekt i Schweiz
Feasibility studie för lyft/sänkning av magnet med vikten ca. 800 ton till projekt ALICE i Cern
 
1996-06-01
EDF Frankrike
Försäljning och testlyft av nytt lyftsystem för statorbyten för EDF´s kärnkraftverk i Frankrike. Testlyft med fingerat statorbyte i Civaux med lyftvikten ca. 600 ton.
 
1995-08-31
Norsk Hydro, Norge
Lyft av fendrar till Troll olje projektet vid Kvaerners docka i Hanöytangen, Bergen.
 
1995-08-01
ABB Generation, Västerås
Förstudie av statorbyten vid Forsmark 3 och Oskarshamn 3 kärnkraftverk med lyftvikter på 395 ton.
 
1995-06-01
ABB Generation, Västerås
Statorbyte vid Forsmark 2 kärnkraftverk med lyftvikt 295 ton.
 
1994-09-01
Skanska
Leverans och montage av järnvägsbro i Avesta-Krylbo. Brolängd 75 m. Vikt: 350 Ton
 
1994-06-01
ABB Generation, Västerås
Statorbyte vid TVO2 kärnkraftverk i Olkiluoto, Finland.Vikt: 365 Ton
 
1994-03-01
Västerås hamn
Totalåtagande med flyttning av hamnkran från Wismar, Tyskland till Västerås hamn inklusive sjötransport på pråm med tyngdpunktsläge 16 m över däck. Vikt: 670 Ton
 
1993-06-01
PEAB - Brolansering
Lyft och lansering av vägport i Ballingslöv. Vikt: 1600 Ton
 
1992-06-01
Kvaerner Turbin, Kristinehamn
Lyft av maskinhus till Europas största vindkraftverk 3 MW på Näsudden ( Vattenfall ) och Wilhelmshafen ( Messerschmitt ), Tyskland. Lyftvikt: ca. 200 Ton
 
1992-06-01
ABB Generation, Västerås
Statorbyte vid Ringhals 2 kärnkraftverk, Väröbacka. Ett helt nytt lyftkoncept användes för första gången med uppbyggnad av en travers och flyttbart lyftok där en sk. 555 tons vajerdomkraft utförde lyftoperationen. Vikt: 210 Ton
 
1992-02-01
Sterkoder A/S, Norge
Lyft och installation av 19 st. brosektioner till på den tidens största hängbro, Gjemnesundet Bro som ingick i Krifastprojektet i Kristiansund, Norge. Brovikter: ca. 160 Ton
 
1990-09-01
Formosa Plastic, Taiwan.
Lyft av 3 st. skorstenspipor med totalvikt 230 Ton.
 
1990-06-01
Kvaerner Group, Norge
Lyft av modulsektioner till Sleipner M23 Gas compression modules vid deras enhet i Egersund, Norge. Lyftvikter: ca. 140 Ton.
 
1990-02-01
PPTH, Finland
Lyft och lansering av Tähtiniemi bro i Heinola, Finland. Totalvikt: 3 200 Ton.
 
1989-06-01
Vanta Flygplats, Helsingfors, Finland
Lyft av 4 st. taksektioner till då världens största flyghangar. Lyftvikt: ca. 400 Ton per sektion.
 
1988-06-01
Kvaerner Rosenberg Verft, Stavanger, Norge
Lyft av hela taket 100 x 40 m upp ca. 10 m till Sveisehall 2. Lyftvikt: ca. 250 Ton
 
1988-03-01
Åke Larsson Byggare, Stockholm
Lyft av tryckkärl och pannanläggningar ( 2 st. ) vid Stockholms Energiverk i Värtan, Stockholm
 

Galleri

Se bilder på våra tidigare projekt och uppdrag